Military Train

Military Train

Kereta tentara classic terdapat 3 gerbong untuk mengangkut 1 tank dan 1 helikopter dan 1 lokomotif. Panjang rel (keliling) 244cm. Kereta keluar asap, dan ada suara kereta api serta lampu.
volume 2kg