Tenda Kotak Kitty

Tenda Kotak Kitty

Tenda ukuran 78x79x104cm. Bahan parasut.
Volume 1kg